Årets coacher

Coacher 2017

Från vänster:
Jakob Moroz, Robert Wallin, Maria Floxner, Wenche Authen
Erik Åqvist, Johan Hallberg, Karin Holmqvist

Saknas på bilden:
Yvonne Rosmark, Jenny Sjöberg

Är du intresserad av att vara coach sommaren 2018?
Maila malin.grahn@nulink.se för mer information.

Är du coach?

Här hittar du inplanerade möten och information

Läs mer