Samarbetspartners

 

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta sker genom skolan. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande.

Nyföretagarcentrum Linköping

Hos NyföretagarCentrum i Linköping får du tips och råd för att snabbare kunna förverkliga dina idéer när du vill ta Steget till Eget. De erbjuder, utöver deras kostnadsfria och konfidentiella rådgivning, även mentorskap, seminarier, nätverkande samt en mängd andra aktiviteter. De har ett brett kontaktnät och kan hänvisa dig till rätt myndighet, företag eller organisation. NyföretagarCentrum är certifierat med diplomerade rådgivare. De är experter på företagande och har själva lång egen erfarenhet av att driva bolag. De erbjuder med andra ord rådgivning från företagare till blivande företagare.