Schema för 2017

20/4
24/4 - 5/5
17/5
31/5
19/6 - 22/6
20/6
Sommarlov
31/8
6/10

Sista ansökningsdag
Intervjuer
Kick-off
Kick-off 2
Utvecklingsvecka
Mentorsträff
Du driver ditt företag
Avslutningsaktivitet med föreläsning
Utställning på Östgötaforum